เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ

เครื่องปิดผนึกสูญญากาศขนาดเล็ก
J-V002
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ
J-V006D
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ
J-V005
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ
J-V006
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศขนาดใหญ่
J-V008D
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ แบบ twin chamber
J-V011D
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ แบบ double chamber
J-V012/J-V012W
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศสายพานต่อเนื่อง
J-V021/J-V022
เครื่อปิดผนึกสูญญากาศสายพานต่อเนื่องเชื่อมต่อกับเครื่องพิมพ์วันที่
J-V021P
เครื่องนวดสูญญากาศสำหรับผสมอาหาร
GT-VM100L/ GT-VM150L
เครื่องนวดสูญญากาศสำหรับผสมอาหาร
J-VM1000/J-VM2000/J-VM3000
เครื่องซีลฝาถาดสูญญากาศพร้อมเติมแก๊ส
J-V056CA
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศพร้อมซีลฝาถาด
J-V057CA
Vacuum Thermoforming Machine
J-V9420
Thermoforming Packing Machine
J-V9320
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ แบบ double chamber
J-V013/J-V013A
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศ แบบ double chamber
J-V016/J-V016A/J-V017A
Thermoforming Packing Machine
J-V9285S / J-V9355
เครื่องปิดผนึกสูญญากาศแบบสายพานขนาดใหญ่
J-V027
Thermoforming Packing Machine
J-V9520
เครื่องนวดสูญญากาศ
GT-VM600L/1000L
เครื่องแวคคั่มข้าวสาร
GT - 650QR
เครื่องแพ็คสูญญากาศแบบรอยซีลคู่
J-V023/ J-V024