เครื่องบรรจุแนวตั้ง

เครื่องบรรจุแนวตั้งซีล 3 ด้าน
GT-320V
เครื่องบรรจุแนวตั้งซีลทรงหมอน
GT-150V
เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบ Tray Conveyor
GT-1320-C16
เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบ Auger
GT-320A
เครื่องบรรจุแนวตั้งสำหรับแพ็คของเหลว
GT-320-PP100
เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบซีล 4 ด้าน
GT-420V
เครื่องแพ็คซองชา
JS-6A
เครื่องบรรจุแนวตั้งนับน็อต
GT-1320-2VB
เครื่องบรรจุแนวตั้งแบบ 10 หัวชั่ง
JW-A10
เครื่องบรรจุแนวตั้งนับเม็ดยา
GT-CS2
เครื่องบรรจุถุงทรงตั้งแบบโรตารี
SP-PFS8-200R
เครื่องบรรจุน้ำ 1 กิโลกรัม
S45