เครื่องรัดเหล็กพืด

เครื่องรัดเหล็กพืด
MH-35
เครื่องรัดเหล็กพืด
ST-25
เครื่องแพ็คมือโยก+ตัวหนีบ
เครื่องแพ็คมือโยก
เครื่องแพ็คมือโยก+ตัวหนีบ
เครื่องแพ็คมือโยก()
เครื่องเย็บก้นกล่อง
888-CN
เครื่องเย็บกล่อง
888-BN
เครื่องเย็บฝากล่อง
888-CR
เครื่องเย็บฝากล่อง
888-NCR