Product Name : เครื่องปิดฉลากด้านบน
Model : GT-210C

คุณสมบัติ :

รุ่น GT-210C
จำนวน 20-30 ขวดต่อนาที ตามความเร็วของผู้ใช้งาน
ความกว้างของสินค้า ตั้งแต่ 50 - 150 มม.
ความยาวของสินค้า ตั้งแต่ 50 มม. ถึง 200 มม.
วัสดุปิดฉลาก ม้วนฉลาก
ขนาดของฉลาก

20-180 มม. กว้าง, 20-250 มม. ยาว

(รวมกระดาษ)