Product Name : เครื่องตรวจจับโลหะ
Model : JW-G3012 , JW-G4015 , JW-G5020

รุ่น

JW-G3012 JW-G4015 JW-G5020
รหัสแยก G-3012-1-1 G4015-1-1 G5020-1-1
ขนาดสินค้า กว้างสุด 300 มม. 400 มม. 500 มม.
สูงสุด 120 มม. 150 มม. 200 มม.
การตรวจจับ Fe 0.8 มม. 1.0 มม. 1.2 มม.
SUS 1.5 มม. 2.0 มม. 2.5 มม.
Max weight 5 กก. 10 กก. 50 กก.
ความเร็วสายพาน 30 เมตร/นาที 30 เมตร/นาที 30 เมตร/นาที