Product Name : สายรัดพลาสติก ไฮเดน
Model :

คุณสมบัติ :

สายรัดพลาสติกเนื้อไฮเดน เป็นสายรัดที่มีความหนาและเหนียว

ซึ่งถือได้ว่าเป็นสายรัดที่ดีที่สุด มีความทนทานต่อการใช้งาน

สามารถนำไปใช้ห่อหุ้มสิ่งของที่มีน้ำหนักมากได้เป็นอย่างดี

 

ลักษณะการใช้งาน :

1. ใช้งานกับกิ๊ปเหล็ก และกิ๊ปรัดสายรัด

2. ใช้งานกับเครื่องแพ็คมือโยก (สำหรับรัดหรือห่อหุ้มลังได้

    หลายขนาดตามความเหมาะสม)