Product Name : เครื่องห่อแนวนอน
Model : HP-350H/HP-450H/HP-600H and HP-800H

คุณลักษณะ :

  • โครงสร้างกะทัดรัด ลดพื้นที่การใช้งาน
  • ตัวแสดงการปรับความยาวของถุงได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • ระบบป้อนสินค้าอัตโนมัติแบบพิเศษทำให้เครื่องเหมาะกับสินค้าประเภทที่นุ่มและเหนียว

อุปกรณ์เสริม :

  • Gusset device
  • ชุดพิมพ์วันที่ 

คุณสมบัติ :

รุ่น HP-350H           HP-450H HP-600H
ความเร็วในการทำงาน 20-150 ถุง/นาที 20-150 ถุง/นาที 20-150 ถุง/นาที
ความยาวถุง 80-320 มม. 80-320 มม. 100-360 มม.
ความกว้างฟิล์มมากสุด (ขนาดสูงสุดต่อม้วน.) 350 มม.(300 มม.) 450 มม.(300 มม.) 600 มม.(300 มม.)
ความกว้างมากสุดของสินค้า 20-120 มม. 30-120 มม.(50-150 มม.) 80-230 มม.(110-270 มม.)
ความสูงของสินค้า สูงสุด.50 มม. สูงสุด.65 มม.(120 มม.)

สูงสุด.65 มม.(120 มม.)

มอเตอร์ 1 แรงม้า 1 แรงม้า 1 แรงม้า
ฮีทเตอร์

1600 วัตต์ สำหรับซีลกลาง

1200 วัตต์ สำหรับซีลท้าย

1600 วัตต์ สำหรับซีลกลาง

1200 วัตต์ สำหรับซีลท้าย

1600 โวลต์ สำหรับซีลกลาง

1200 โวลต์ สำหรับซีลท้าย